Antifascistisk salong

antifascism-page-001

Salongen var ett initiativ för att samla antifascistiska kulturarbetare. Vid fem tillfällen möttes vi på Femtopia i Hornstull för att se urklipp ur varandras projekt, diskutera politik och konstnärlig aktivism. 
Projektet ligger nu på hyllan då vi anser att flera initiativ från andra har fyllt hålet vi ansåg fanns när projektet startades.

***

Antifascistisk salong är ett politiskt diskussionsforum som främst riktar sig till unga kulturarbetare. Detta är en plats för att uttrycka sina åsikter och tankar kring det dagliga temat,
kring politiska motstånd en själv stöter på i sitt konstnärliga arbete, och utbyta kreativa idéer. Antifascistisk salong är även en perfekt mötesplats för att diskutera framtida projekt och hitta
likasinnade att genomföra det med. Vi erbjuder både politisk/ konstnärlig diskussion och nya
möten!

Vår salong ska alltid vara konstruktiv och fokusera på aktion därför försöker vi alltid finna kreativa lösningar och nya sätt att arbeta med frågorna vi tar upp.

Diskussionen ska alltid nå fram till någon form av agerande.
Vi startade Antifascistisk salong med anledning av att vi upplever att unga konstnärer i mycket liten utsträckning träffas utanför sina egna grupper för att diskutera politiska frågor ur ett
konstnärligt perspektiv. Det här är något vi lägger stor vikt vid och vi är stolta och glada över att kunna erbjuda ett diskussionsforum, öppet för allmänheten, andra onsdagen varje månad hela sommaren och hösten 2016 på femtopia!